Koliko časa naj traja uvajanje novega zaposlenega, da bo učinkovito in ne predolgo (1. del)

Načrt uvajanja novega zaposlenega mora biti prilagojen delovnemu mestu, posamezniku in skrbniku ali mentorju, ki ga bo vodil preko uvajanja. Pri njegovi pripravi izhajajte iz končnih ciljev delovnega mesta in izkušenosti novega zaposlenega, določite vmesne cilje za posamezna področja in jih postavite v časovni okvir. Časovno pa uvajanje načrtujte takole.

Kdaj naj začnete

Ni treba – celo škoda je – da se uvajanje začne šele s prvim dnevom prihoda novega sodelavca. Priporočam, da z uvajanjem začnete že v času odpovednega roka pri prejšnjem delodajalcu, takoj ko poda odpoved. Seveda pa najpomembnejši del uvajanja poteka od trenutka, ko novi zaposleni pride v vaše podjetje. Nadaljuje se prve tedne, mesece, celo prvo leto – to obdobje je odločilno pri gradnji odnosov, uspešnosti in lojalnosti zaposlenega.

Zahtevnejše kot je delovno mesto, dlje časa morate predvideti za uvajanje. Za najvišjo raven večinoma traja 6 mesecev, za srednjo raven tri mesece, za nižjo raven mesec dni. Čas uvajanja je odvisen tudi od tega, kako dobro ste pripravili njegov načrt in kako učinkovito ga izvajate. Odsvetujem pa vam, da na ta čas gledate kot na izgubljeni čas in nepotreben strošek. Novi zaposleni bo seveda tudi že v tem času opravljal svoje delo in prevzemal čedalje več odgovornosti, toliko uspešnejše, kolikor dobro boste izvedli uvajanje. Predvsem pa si boste z dobrim uvajanjem zagotovili kakovostno integriranega, zadovoljnega in lojalnega zaposlenega, kar je nedvomno vredno več, kot vas bo stalo uvajanje.

Tega ne izpustite

Uvajanje ne pomeni le spoznavanje z delovnimi nalogami, ampak mora biti večdimenzionalno. Konkretna vsebina uvajanja se sicer razlikuje glede na podjetje in delovno mesto, toda poglavitna področja, s katerimi se mora novi zaposleni seznaniti, so enaka:

  • odnosi v podjetju, spoznavanje ljudi in sodelovanje s sodelavci,
  • seznanjanje z delom, cilji delovnega mesta in podjetja
  • razumevanje širše poslovne slike in vključevanje posameznika v podjetniško kulturo.

Poglejmo zdaj, kako časovno razvrstite aktivnosti.

V tej shemi lahko vidite celoten pregled uvajanja od časa, še preden novi zaposleni nastopi delo, do takrat, ko naj bi bilo uvajanje končano. V nadaljevanju pa boste lahko izvedeli, kako načrtovati vsako posamezno obdobje.