Prednosti in tveganja preveč kvalificiranega kandidata

Avtorica: Milena Pervanje
 

Podjetje išče novega sodelavca in prijavi se tudi odličen, močno izstopajoč kandidat, ki presega zahteve za delovno mesto. Kdo ga ne bi zaposlil, sploh če pristane na ponujeno plačo? Toda, pozor, preveč kvalificiran kandidat je lahko poleg svojih prednosti tudi veliko tveganje. V tem prispevku boste izvedeli, kako se odločiti. 

Ko se v podjetju strokovne službe in vodja, ki išče novega strokovnjaka za svoj tim, v selekcijskem procesu srečajo z odličnim, po kompetencah izstopajočim kandidatom, ki več kot ustreza kriterijem izbora, je na mestu vprašanje, ali je odločitev zanj prava poteza. Seveda prinaša s seboj obilo prednosti

  • kot visoko usposobljen kandidat lahko takoj začne z delom, 
  • ne potrebuje usposabljanja, 
  • hitro začne dajati pozitivne rezultate, 
  • svoje široko znanje prenaša na sodelavce in 
  • je odličen kader tudi za morebitno kasnejšo zapolnitev višje pozicije. 

Odločitev zanj je torej zelo mikavna in zdi se, kot da zanjo sploh ne bi potrebovali globljega razmisleka. 

Toda morate se vprašati tudi o tveganjih, ki jih prinaša preveč kvalificiran kandidat. Napačna odločitev namreč lahko slabo vpliva na celotno podjetje. 

Tako kot je potrebno delo s kandidati, ki jim manjka znanje, je potrebno tudi delo s kandidati, ki imajo za neko delovno mesto preveč znanja.

Ali pri nas le vetri

Če kandidat sprejme vašo ponudbo samo zato, ker potrebuje službo, bo verjetno, ko se bo pokazala boljša priložnost, kmalu odšel od vas. To tveganje zmanjšate, če lahko novemu sodelavcu že ob zaposlitvi predstavite karierni razvojni načrt, mu nakažete možnosti za strokovne in osebne izzive in se z njim pogovorite o njegovih kariernih prioritetah.

Ali mu bo dolgčas

Skrb za motiviranje preveč kvalificiranega kandidata mora biti v mislih neposrednega vodje in tudi vodstva podjetja od prvega trenutka njegove zaposlitve. Če se bo tak strokovnjak počutil premalo zaposlenega z novimi izzivi, bo njegov delovni elan hitro pošel, postal bo nezadovoljen in kmalu se bo začel ozirati za novo karierno stopničko in novim delodajalcem.

Ali se bodo drugi počutili ogrožene

Opozorim naj še na en potencialen problem ob zaposlitvi izstopajočega kandidata. Zelo kompetenten in visoko usposobljen sodelavec, ki opravlja dela in naloge nekje v sredini hierarhične piramide, namreč lahko predstavlja grožnjo za manj usposobljene sodelavce na isti upravljavski ravni in tudi za posredno in neposredno nadrejene v strukturi podjetja. 

Kako se odločiti

Ko se odločate za ali proti zaposlitvi preveč kvalificiranega kandidata, si odgovorite na ta vprašanja

  • Ali ste v vašem podjetju sposobni pripraviti izzivov poln karierni načrt za takega sodelavca?
  • Ali bo nadrejeni strokovno kos sodelovanju s takim kadrom?
  • Ali je organizacijska kultura v podjetju na taki ravni, da bo izstopajočega strokovnjaka sprejela brez metanja polen pod noge?
  • Ali je kandidat iskreno motiviran za dolgoročno nadaljevanje kariere v vašem podjetju?
  • Ali je kljub svoji visoki usposobljenosti dovolj skromen in potrpežljiv, da bo brez arogance in vzvišenosti prispeval k razvoju podjetja?  

Iskreno se vprašajte, ali ste pripravljeni delati s preveč kvalificiranim zaposlenim na način, ki bo za obe strani koristen. 

Če si boste lahko na ta vprašanja odgovorili pritrdilno, zaposlite kandidata ne glede na njegovo previsoko kvalificiranost. Če so vaši pritrdilni odgovori iskreni, se bo odločitev za takega kandidata več kot obrestovala. Če ste odgovorili nikalno, pa ima preveč kvalificirani kandidat verjetno prevelika stopala za vaše čevlje, vaše sodelovanje pa za nikogar ne bo koristno. V tem primeru raje izberite drugega kandidata. 

 
Odločitev o preveč kvalificiranem kandidatu

ZA

PROTI

REŠITVE

Plug&play – preveč kvalificiran kandidat lahko takoj začne z delom

Potrebuje več izzivov, kot jih ponuja delovno mesto

Dodatne naloge in izzivi, odprtost podjetja za nove zamisli

Ne potrebuje usposabljanja

Sodelavci in nadrejeni se lahko počutijo ogrožene, trpi delovni proces

Odprta komunikacija in kakovostna organizacijska klima

Hitri pozitivni rezultati

Morebitna vzvišenost 

Odprta komunikacija in kakovostna organizacijska klima

Prenašanje znanja na sodelavce

Iskanje boljše priložnosti

Karierni razvojni načrt, ki ga zanj razvije podjetje

Potencial za kasnejše notranje napredovanje