Kako po dolgih letih na ključnem položaju najti novo službo

Avtorica: Milena Pervanje
Oktober 2017

Tudi managerji z dolgoletnimi izkušnjami in strokovnjaki na ključnih položajih lahko nenadoma ostanejo brez službe, sploh v sedanjih razmerah sprememb lastništva, novih razvojnih strategij, prevzemov in kapitalskih povezav. Nekateri so soočeni z odpovedjo delovnega razmerja, drugim je nakazan umik z vodstvene pozicije in si zato želijo poiskati novo delovno mesto. 

Praviloma so to izkušeni managerji, ljudje v zrelih kariernih letih, v svojih štiridesetih, petdesetih, pred njimi je še desetletje in več aktivne delovne dobe, v številnih primerih so bili v enem podjetju dolgo vrsto let. Razvijali so vrednote lojalnosti, predanosti in osredotočenosti na eno podjetje, kar pa se ob opisanem razvoju dogodkov izkaže kot slabost.

Če ste se tudi vi znašli v takem položaju, vam bodo koristni nasveti v tem prispevku pomagali soočiti se z novo situacijo in hitro najti novo delo, ki vam bo ustrezalo. Zbrali smo jih po več kot dveh desetletjih uspešnega posredovanja pri delu za ključne kadre v Sloveniji in tujini. 

Ne požigajte mostov

Izguba zaposlitve je nedvomno za posameznika eden od hujših dogodkov, sploh če do tega pride nepričakovano. Toda vendarle imejte pred očmi, da je to poslovni dogodek, in ga poskušajte vzeti neosebno. Čeprav je težko, pragmatičen pogled na stanje zelo pomaga in vam olajša iskanje rešitve. 

Kdor izgubi zaposlitev, gre skozi različne faze soočanja s tem, podobno kot ljudje, ki so izgubili bližnjo osebo. Prvemu šoku sledijo protest, zanikanje, jeza in depresija, nato nastopi postopno iskanje novih poti. 

Ob novici si vzemite čas za razmislek. Če le lahko, ostanite nekaj dni doma, da se čustva umirijo in da zmorete premisliti nastalo situacijo. Dogodek poskusite obravnavati pozitivno in glejte nanj kot na priložnost za pregled svojih kariernih ciljev. Vsekakor odsvetujemo vsakršno čustveno reakcijo, podiranje mostov z žalitvami ali hudimi besedami.

Tako kot je podjetje nastopilo pragmatično, nastopite tudi vi. Pogodite se za finančne pogoje odhoda, odpravnino in podobne ugodnosti, ki za nekaj časa odložijo finančno stisko. Pridobite si tudi priporočila – morda ne od neposredno nadrejenega, verjetno bolje od poslovnih partnerjev in merodajnih kolegov.

Načrt

Poskusite se čim hitreje po prvem šoku zazreti naprej in sistematično pristopiti k reševanju situacije. Izdelajte si načrt, kako boste našli novo zaposlitev. Načrt naj obsega tudi odgovore na ključna vprašanja, ki zadevajo vašo novo zaposlitev.

 1. Izpilite življenjepis.
 2. Pripravite okviren spremni dopis ali motivacijsko pismo.
 3. Proučite svoje konkurenčne prednosti, definirajte šibke točke in aktivnosti za njihovo odpravo.
 4. Kaj bi radi delali in kje?
 5. Kako boste iskali novo službo?
 6. Kako se boste predstavili?
 7. Kakšna so vaša finančna pričakovanja?

1. Življenjepis

Povzetek izobrazbe, delovnih izkušenj, jezikovnih in računalniških znanj napišite pregledno in z uporabo aktivnih glagolov, na dveh ali treh straneh. Ne pozabite navesti rezultatov, ki ste jih dosegli, bodite konkretni in jedrnati. 

Natančneje opišite področja odgovornosti, načine poročanja in načrtovanja aktivnosti, organiziranost znotraj vašega področja odgovornosti in velikost ekipe, ki ste jo vodili.

Življenjepis oblikujte tabelarno. Za osnovo vam lahko služi obrazec Europass.

2. Spremni dopis ali motivacijsko pismo

Spremni dopis je zelo pomemben pri iskanju nove zaposlitve, saj deluje kot poglavitno prodajno orodje. Selektorju kadrov pove, zakaj se mu splača prav vam posvetiti pozornost. 

V njem opredelite, kje, ocenjujete, boste konkretnemu potencialnemu novemu delodajalcu s svojimi izkušnjami še posebno koristili. Napišite ga privlačno in zanimivo ter ga posebej prilagodite vsakokratnemu naslovniku. V njem čim bolj konkretno opredelite svojo dodano vrednost za delodajalca (znanja in veščine, ki jih podjetje posebej potrebuje), podkrepite te opredelitve s konkretnimi primeri, ko ste uspešno izpolnili zadane cilje.

Posebno pozornost boste vzbudili s kratko predstavitvijo kakšne svoje poslovne ideje, ki naj bo opremljena tudi s poslovnim načrtom.

Skrivnost uspešnega procesa iskanja zaposlitve je namreč v rešitvi problemov, s katerimi se srečuje potencialni delodajalec, vi kot iskalec zaposlitve pa lahko pri tem pomagate s svojimi izkušnjami in znanjem. Rešujete torej težavo delodajalca, ne pa v prvi vrsti lastne karierne poti.

3. Prednosti in šibke točke

Spremni dopis je besedilo, ki prepriča selektorja kadra, da ste vredni pozornosti.Za lastno uporabo analizirajte svoje prednosti in slabosti po metodi SWOT-analize. S tem poglobljenim analitskim pristopom boste realno ocenili svoje sposobnosti, znanja, možnosti in lažje usmerili napore v učinkovito krepitev šibkih točk. 

Za vsako od področij v analizi podajte odgovore. Odgovore zapišete, saj šele tako zbrane misli dajo pravo sliko in vam pomagajo tudi v sebi ovrednotiti dosežke, razumeti šibke točke in uvideti priložnosti.

Prednosti:

 1. Kaj delam bolje kot drugi?
 2. Zakaj me kolegi, poslovni partnerji, nadrejeni ali podrejeni še posebno cenijo?
 3. Na kaj sem v svoji karieri še posebno ponosen/-na?

Slabosti:

 1. Kaj me pri izpolnjevanju kariernih načrtov ovira? Morda preozka specializacija, pomanjkanje formalne izobrazbe, premajhna fleksibilnost, pomanjkanje specifičnih funkcionalnih znanj?
 2. Ali bi moral(a) izpopolniti znanje tujih jezikov, obvladovanje računalnika, pridobiti novo veščino (vodenje, komuniciranje, reševanje konfliktov, prodaja, pogajanja …)?

Priložnosti:

 1. Kaj bi lahko naredil(a), da bi bil(a) še boljši/-a?
 2. Kam gre razvoj stroke na mojem področju?
 3. Kakšni so trendi v tujini pri delu, ki ga najbolje opravljam?
 4. Ali se lahko pre- ali dokvalificiram, da bi bil(a) bolj konkurenčen/-na?

Tveganja:

 1. Kaj bi lahko ogrozilo mojo nadaljnjo kariero?
 2. Kakšna je konkurenca na trgu delovne sile za področje, ki ga obvladujem?

Ta analiza je ključna za nadaljnje korake pri iskanju nove zaposlitve. Da bi bili odgovori na ta vprašanja celoviti in čim bolj neodvisni, v iskanje odgovorov vključite tudi koga, ki vas dobro pozna – predvsem v poslovnem smislu. Zahteva temeljito brskanje po svojih sposobnostih, kritično presojo svojih plusov in minusov ter tudi soočanje z realnostjo. Gotovo pa je napor poplačan, ko poskušate odgovoriti na naslednje vprašanje.

4. Kaj bi radi delali in kje

V tej fazi razmišljanja izdelajte seznam podjetij, za katera so vaša znanja in izkušnje zanimiva. To naj bodo hkrati podjetja, o katerih imate dobro mnenje, katerih kultura vam po dosegljivih informacijah ustreza in ki jih morda že bolje poznate. Ta preferenčna podjetja aktivno spremljajte – preko objav na socialnih medijih in lastnih internetnih straneh, v tiskanih in drugih medijih, preko poizvedovanja na trgu in podobno. 

Če imate v teh podjetjih tudi kontaktne osebe, vam lahko pomagajo z dobrodošlimi informacijami.

Dobra in med iskalci zaposlitve zaželena podjetja vse manj objavljajo oglase za prosta delovna mesta v medijih ali internetnih zaposlitvenih portalih, saj dobijo neobvladljivo veliko prijav, katerih obravnava je dolgotrajna in draga. Kadrovske potrebe zato objavijo na lastnih internetnih straneh in s tem pritegnejo pozornost tistih kandidatov, ki jih podjetje res zanima.

5. Kako boste iskali novo službo

Z odgovorom na to vprašanje boste opredelili način, kako boste potencialnim delodajalcem ponudili svoje znanje in izkušnje. Ti načini so lahko:

 1. mreža poslovnih partnerjev v branži, kjer ste prepoznani, mreža ljudi, ki vas poznajo in ki vedo, kako delujete;
 2. seznam podjetij, kjer bi vaše izkušnje hitro prišle do izraza, pa nimate neposrednih poznanih oseb (tam se morate pozanimati, na koga nasloviti ponudbo, osebno na direktorja ali vodjo kadrovske službe, da lahko sledite svoji vlogi);
 3. zaposlitvene objave v dnevnem časopisju;
 4. internetni zaposlitveni portali.

Sestavite seznam ljudi, na katere se je smiselno obrniti, in podjetij, ki jim želite pisati. V seznam nato vpisujte tudi tiskane in spletne objave, na katere se boste odločiti odzvati. Tak seznam vam bo pokazal, da vaše možnosti sploh niso tako majhne, kot ste morda mislili, pomagal pa vam bo tudi ugotoviti, kje in s kom bi najraje delali. Poleg tega vas bo silil h kljukanju, kar bo preprečilo, da bi obstali na mestu in brez službe. 

6. Kako se boste predstavili

Pripravite si odgovore na najpogostejša vprašanja na intervjujih. Povezana so z vašo kariero, osebnostnimi lastnostmi, uspehi in zgrešenimi potezami, stilom vodenja, prioritietami pri delu, delovno energijo, dobrimi in šibkimi stranmi vašega značaja in tudi prostočasnimi aktivnostmi.

7. Kakšna so vaša finančna pričakovanja

Zna se zgoditi, da boste primerno zaposlitev iskali dlje časa in boste zato začeli spuščati ceno svojega dela. Svetujemo, da vendarle vztrajate pri realnem minimumu, ki odseva vašo zrelost in izkušnje, drugače pri novem delu ne boste zadovoljni.  

Pomembno pri tem projektu je, da ne izgubite volje in zaupanja vase, predvsem pa morate biti na debelo namazani z mastjo, ki se ji reče potrpljenje. Morate se dobro poznati, se znati predstaviti in prodati, ohraniti realno samozavest in vedeti, kaj želite. In uspeh ne bo izostal.