Zmagovalna formula za uspešno vodenje sodelavcev in podjetja v kriznih pogojih

Avtorica: Milena Pervanje

Zaradi pandemije virusa korona smo se znašli v do sedaj nevidenih pogojih dela, ki so za vodje izjemen izziv. Po začetnih tednih zmede in iskanja zmagovalne formule lahko zdaj že ugotovimo, katera so pravila vodenja sodelavcev in podjetja, ki nas bodo varno pripeljala skozi obdobje krize in naprej. Ta pravila mora poznati vsak vodja, če naj v teh nenavadnih časih uspešno vodi sodelavce in podjetje.

V razmerah izolacije in skrčenja sveta na prostore v domačem okolju se za razliko od fizične priklenjenosti na eno lokacijo mentalno soočamo z izzivi, ki jih večina od nas ni še nikoli izkusila. Kljub temu da razen ožjih družinskih članov, s katerimi bivam v istem gospodinjstvu, osebno ne srečujem nikogar, sem po različnih sodobnih komunikacijskih kanalih vsakodnevno v stiku z različnimi vodji ali strokovnjaki različnih let in v različnih družinskih situacijah.

Preskušnja, ki ustvarja prave vodje

Nekatere med njimi tarejo hude skrbi za prihodnost podjetja, ki ga vodijo, drugi se počutijo ujeti v negotovih razmerah, ko jih morda čaka celo eksistenčna kriza, a so pozitivno naravnani in prepričani v ugoden razplet, spet tretji razmišljajo o sebi, o lastni karieri, spremembah.

Spremljam delo znanca, ki vodi srednje veliko podjetje. Večkrat se slišiva in zanimivo je z njim izmenjati mnenja od tem, kako se vodje znajdejo v teh izjemnih, še nikoli prej doživetih okoliščinah. Ko razmišljam o njegovi izkušnji in ukrepih, spoznavam, da je vodenje v taki krizi seveda zelo podobno običajnemu kriznemu vodenju. Kljub temu pa bo uspešnejše, če direktiven in avtoritativen slog vodja nadgradi z znatno mero čustvene inteligence ter pravo kombinacijo trde roke, odločnih ukrepov in empatije, aktivnosti, ki povezujejo, spodbujajo sodelavce in vzdržujejo luč na koncu te teme. Ključno je namreč v izjemnih razmerah, celo na daljavo, obdržati sodelavce motivirane, zavzete in samoiniciativne. In to je pravzaprav sveti gral vodenja.

Ključna je kombinacija trde roke, odločnih ukrepov, empatije ter aktivnosti, ki povezujejo in motivirajo sodelavce.  

Kako torej uspešno obvladovati krizno vodenje v današnjih pogojih? Najpomembnejših je sedem pravil, ki so se potrdila v podjetniški praksi v zadnjih tednih in prinašajo uspeh.

1. Fleksibilnost

Ni recepta, ki bi ustrezal vsem vodjem in organizacijam. Vsak vodja mora upoštevati posebnosti delovnega procesa, značaja članov ekipe, način delovanja in cilje preko ciljne naravnanosti s posluhom za občutke posameznikov in empatijo. Izbrati mora najboljšo možno pot in orodja za komuniciranje in motiviranje za vsak posamezni proces, ki zdaj poteka spremenjeno, in za vsakega posameznika.

2. Zaupanje

To je res pomembna popotnica. Brez zaupanja ni uspešnega tima, ki bi dolgoročno deloval po načelu intrinzične motivacije. Te vrednote ne prodaja nobena trgovina niti ne zraste v gozdu ali na vrtu – zaupanje medsebojno zgradi ekipa, na čelu z vodjo. Njeni ključni elementi so istovetnost, etičnost, spoštovanje in pravičnost. Enačba je uspešno rešljiva le, če so vsi elementi pri vseh članih tima pozitivni. Če kateri od elementov manjka, je rezultat nič.

3. Komuniciranje

Komunicirajte pogosto, a ne s slogani in po šablonah! Iskreno, sočutno in hkrati ciljno naravnano, tako pisno kot glasovno in preko videoklicev.

Ker je v krizi, še posebno pa pri delu z virtualnimi timi, zelo pomembna rutina, ki daje občutek varnosti, naj vodja uvede redna tedenska videosrečanja, ko se ožji sodelavci 'sestanejo' ob kavi in seznanjanju o dogajanjih. Ožji sodelavci naj to prakso izvajajo kaskadno s svojimi timi.

Kot vodje bodite transparentni glede izzivov, problemov in ciljev, komunicirajte pristno in jasno, bodite empatični in ohranjajte zaupanje. 

4. Spodbujanje in podpora

Vodja mora znati slišati sporočila sodelavcev ter iz komunikacije razbrati, kdo potrebuje pomoč in kje se kaže morebitna šibka točka v ekipi. Ta komunikacija poteka tako pisno kot osebno, po telefonu ali preko videoklica. Ne iščimo krivca, ampak rešitve.

5. Povezovanje

Tim naj povezuje tudi sproščeno, spontano sodelovanje v obliki spletnega izpopolnjevanja znanja, nadgrajenega s tematskimi diskusijami, kar je zdaj postalo široko dosegljivo in dostopno.

Moj znanec tako izbere zanimiv, kakovosten video na neko temo iz množice na internetu in kasneje spodbudi diskusijo o njem. Pomembno je, da izbiramo relevantne, kakovostne vsebine, prišepnil pa mi je tudi, da so najboljši kratki videi.

6. Transparentnost

Opcije, dileme in sprejemanje odločitev naj bodo prilagojene odločitvenemu nivoju sodelavcev, ki jih vodja obvešča, oblika in vsebina komunikacije naj bo  primerna glede na posebnosti delovnih mest. Vsekakor pa morajo sodelavci vedeti, kaj se dogaja in kam ta ladja, na kateri so tudi sami, pluje. Ne le ohrabritev in realistični optimizem,  tudi morebitne grozeče napovedi naj bodo del sporočila, podkrepljene s primerno navedenimi podatki o prognozah in usmerjene v iskanje rešitev.

7. Empatija

Vodja se mora zavedati, da ima vsak posameznik poleg poslovne agende tudi svoje obveznosti, tesnobe in skrbi. Spoštovanje zasebnosti in časa, ki ga vsak sodelavec namenja družini, kaže na empatično sposobnost vodje. Seveda empatija ciljne naravnanosti ne izključuje, oboje naj bo v ravnovesju.

Moj znanec pravi, da ga je koronakriza marsičesa naučila. Kljub izjemno stresnemu obdobju, v katerem se je znašel ves svet in ki nas je obdal s tesnobo in negotovostjo, smo se soočili tudi s pozitivnimi platmi tega časa. Spoznavamo delo na daljavo, nova orodja, gradimo samostojnost in samoodgovornost, veliko se učimo o sebi, sodelavcih, svojih timih in podjetjih.

Kljub oddaljenosti lahko dosežemo povezanost v želji doseganja istih ciljev.

Ohranite pozitivno miselnost in optimizem.