Svetovanja, treningi in predavanja

Novo znanje s kadrovskega področja podajam na skupinskih in individualnih oblikah internega izobraževanja in svetovanja. To delo izvajam za vodstva, kadrovike in druge skupine zaposlenih.

Na področju izobraževanja izvajam:

  1. delavnice in svetovanja o veščinah komuniciranja za kadrovike,
  2. skupinska in individualna svetovanja in delavnice ob prekinitvi delovnega razmerja,
  3. delavnice in svetovanja ob uvedbi kadrovskih orodij,
  4. izobraževanja in svetovanja za optimizacijo kadrovske strukture,